<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3306253070476961930\x26blogName\x3dAkbar+Cina\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akbarcina.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akbarcina.blogspot.com/\x26vt\x3d-8980834846926218211', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Akbar Hashemi Rafsanjani
Photobucket
ABOUT ME
superb sweet 18
Wanna play mind's game ? come on n try me !! i scared that u will gone crazy..
my angels has slipped aways
I scream .. U scream ..
WE ALL SCREAM FOR ICE-CREAM ..
Islam
Totally SINGLE :P
click here for my links & archive
click here for the tagboard
sakit !!

Pada awalnya , aku sangkakan semua akan berakhir dengan indah tapi ,
Semua itu mimpi semata .
Percintaan yang kita sulam selama ini rupanya sekadar untuk menjadi penyubat sunyi dihatimu .
Aku bagai hilang arah apabila kau ucap Selamat Tinggal kepada ku .
Bagai matahari hilang cahayanya , bagai burung hilang sayapnya .
Kehadiranmu umpama bayu yang bertiup sayu .
Maafkan aku seandainya kau terluka .
Silap aku kerana mengabaikanmu .
Tiada niat untuk aku berbuat demikian .

Itu langsung tidak bererti .
Mungkin kerana itu kau dengan senang melepaskanku .
Sebolehnya aku ingin bersamamu setiap waktu namun apakan dayaku ,
Aku manusia biasa yang diperlukan juga oleh orang lain .

Aku masih disini , menunggu cintamu meskipun telah kau hapuskannya dari hatimu .
Sekiranya kau sudah ada yang baru , aku berharap agar kau bahagia bersamanya .
Maafkan aku atas segalanya dan apa yang aku lakukan bersamamu ,
Anggaplah ianya sebagai mimpi terindah buat dirimu .
Aku halalkan segala apa yang pernah aku beri padamu  DARLA .
Jangan pernah engkau kembali padaku .
Jangan pernah kau teringatkan aku kerana aku tidak mahu menjadi sapa-sapa buatmu lagi .
Hatiku musnah , hancur dan terluka keranamu .
Pergilah kau , terbang bebas dilangit biru .
Kerana cinta aku merana dan kerana cinta aku menangis .
Pergilah cinta , jangan kau hadir dalam hatiku lagi .
Sekiranya ada cinta dihati , itu adalah cinta aku kepada Sang Pencipta .

Usah dicari cinta sempurna kerana pasti ada yang kecewa .
Usah ditagih cinta yang tak pasti kerana hanya Dia yang mampu menberikannya .
Usah dijaja kisah hidup kerana itu akan membuatkan kau makin terseksa .
Usah difahami apa erti cinta kerana cinta itu hanya ada pada-Nya .
Usah dikesal dengan apa yang kau telah lakukan , anggap itu sebagai kesilapan yang tidak akan kau ulang .

TERIMA KASIH NORSYUHADA

( 4:49 AM ) yourname Thursday, September 1, 2011

acquaintances
monthly archive
credits
twelfthnight x x x x x
Don't remove the credits.